Energetická krize v Česku ovzduší nezhoršila, uvádí meteorologové

Kvalita ovzduší v Česku zůstala loni dobrá i přesto, že se část lidí kvůli vysokým nákladům na energie vrátila k levnějším způsobům vytápění. Koncentrace látek znečišťujících ovzduší s výjimkou přízemního ozonu dosáhly nejnižších či druhých nejnižších hodnot od roku 2011. Pomohly tomu především příznivé meteorologické podmínky na začátku loňského roku.

V některých obcích ale odborníci zaznamenali v souvislosti s energetickou krizí zhoršení kvality vytápění domácností. V předběžné zprávě to uvedl Český hydrometeorologický ústav.

V roce 2022 překročily roční průměrné koncentrace rakovinotvorného benzopyrenu imisní limit zhruba na 38 procentech stanic, tedy na 19 z celkového počtu 52 stanic s dostatečným počtem měření pro hodnocení. Tyto údaje jsou obdobné jako v předchozích dvou letech.

„Nejvyšší roční průměrné koncentrace benzopyrenu jsou dlouhodobě zaznamenávány na všech typech stanic na většině území Moravskoslezského kraje,“ řekl Václav Novák z oddělení informačního systému kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu.

Mimo severní Moravu jsou podle něj vyšší koncentrace benzopyrenu každoročně také na stanici Kladno-Švermov. Nadlimitní hodnoty je možné podle ústavu očekávat i v dalších obcích s vyšším podílem vytápění domácností pevnými palivy, které jsou hlavním zdrojem benzopyrenu v ovzduší.